Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może dofinansować do 60% poniesionych przez rolników kosztów, lecz nie więcej niż 300 tys zł jednostkowo, jakie rolnik poniósł na zrealizowanie inwestycji założonej w biznesplanie. Do tej pory ARiMR podpisała z ponad 13 tys. rolników umowy na dofinansowanie takich zakupów. Spośród nich ponad 10 tys. zrealizowało w całości lub części zaplanowane inwestycje i złożyło wnioski o płatność na kwotę ponad 1,1 mld zł, a ARiMR przekazała ponad 6 tys. rolników wsparcie finansowe w łącznej wysokości około 650 mln zł. Pieniądze z ARiMR ożywiły koniunkturę na rynku maszyn i urządzeń rolniczych. Świadczy o tym to, że rolnicy zakupili do tej pory, korzystając z dofinansowania Agencji, kilkanaście tysięcy maszyn, ciągników i urządzeń, a z wstępnej analizy wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” złożonych w 2009 roku wynika, że kolejni rolnicy zamierzają zakupić maszyny i urządzenia do uprawy ziemi za około 5 mld zł.

W pierwszym naborze wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”, przeprowadzonym w 2007 r., ponad 16,7 tys. rolników, spośród ponad 18,3 tys., ubiegało się o dofinansowanie zakupu maszyn i urządzeń. Na takie inwestycje zamierzali przeznaczyć około 4,9 mld zł, a dopłata z Agencji mogła pokryć do 60% poniesionych przez rolników kosztów, lecz nie więcej niż 300 tys. zł. ARiMR zaczęła podpisywać umowy o przyznaniu takiej pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych” w IV kwartale 2008 r., po otrzymaniu pełnej akredytacji na to działanie. Pracownicy Agencji skoncentrowali się wówczas na podpisywaniu umów z tymi rolnikami, którzy złożyli poprawnie wypełnione wnioski i nie zmieniali planowanych zakupów. Przesunęło się natomiast w czasie podpisywanie umów z tymi beneficjentami, którzy skorzystali z możliwości stworzonych przez ministra rolnictwa i wprowadzili zmiany do swoich biznesplanów.