- Rok 2014 jest ostatnim rokiem obowiązywania starego programu rolnośrodowiskowego - mówi pan Paweł. - Wiadomo już jakie będą zmiany w programie rolnośrodowiskowym od 2015 r. - dla dużych gospodarstw (powyżej 50 ha) niekorzystne, głównie ze względu na nowe progi obowiązywania degresywności w płatnościach. Od 2 lub nawet 3 lat we wnioskach składanych w związku z ubieganiem się o płatności bezpośrednie występowała informacja, że osoby nie akceptujące nowych zasad z nowego PROW będą mogły zrezygnować z realizacji 5 letniego planu rolnośrodowiskowego bez żadnych sankcji czy zwrotu uzyskanych płatności za poprzednie lata realizowania ww. programu.

W związku z powyższym rolnik pytał:
1) czy będę mógł zrezygnować w 2015 r. z kontynuowania programu rolnośrodowiskowego rozpoczętego w 2012 r. bez sankcji finansowych, polegających np. na zwrocie uzyskanych wcześniej dotacji?
2) czy jeżeli będę musiał kontynuować program rolnośrodowiskowy (2012 - 2017), będzie on kontynuowany na starych zasadach (stare stawki płatności i stare progi degresywności) czy też na nowych, zdecydowanie mniej korzystnych, o których nie mogłem wiedzieć z przyczyn oczywistych w 2012 r.? Dodam również, że znając nowe zasady programu rolnośrodowiskowego (obowiązujące od 2015 r.), nie zamierzam realizować żadnego wariantu/pakietu tegoż programu.

Z obszernej odpowiedzi ARiMR wynika, że trwają prace nad szczegółowym określeniem pakietów i wariantów programu rolnośrodowiskowego objętego PROW 2007-2013, które będą musiały być kontynuowane.