Złożone dotychczas wnioski wykorzystują prawie 20 proc. puli środków przewidzianych na ten cel w 2008 roku.

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przyjmują oddziały regionalne oraz biura powiatowe Agencji. Rolnik może złożyć wniosek osobiście, przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską.

Najwięcej wniosków do 8 kwietnia br. złożono w woj. mazowieckim (497) i wielkopolskim (339), a wykorzystanie puli środków osiągnęło w tych regionach odpowiednio ok. 27 proc. i 24 proc.

Natomiast najwięcej środków - ponad 20 proc. z przyznanego limitu przeznaczonego na województwo - wykorzystano już w Podlaskiem (ponad 29 proc.) i Kujawsko-Pomorskiem (ponad 27 proc.). Oddziały regionalne i biura powiatowe ARiMR przyjęły tam odpowiednio 256 i 233 wnioski.

W sumie dotychczas rolnicy wnioskowali o kwotę 109,7 mln zł. Dla młodych rolników przeznaczono w tym roku łącznie 554 mln zł. Rolnik może otrzymać jednorazowe wsparcie w wysokości 50 tys. zł na gospodarstwo.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się osoby, które nabyły gospodarstwo rolne i rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w ciągu 14 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, tj. po 1 stycznia 2007 roku. Rolnicy korzystający z tych pieniędzy nie mogą mieć więcej niż 40 lat.

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy dla młodych rolników upływa po wyczerpaniu się środków (informacja taka zostanie zamieszczona na stronie internetowej Agencji) lub z końcem czerwca 2008 r.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!