Chodzi o działanie "różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Jak zaznaczył Paweł Wojcieszak z Departamentu Komunikacji Społecznej ARiMR, nie jest to ostateczna liczba wniosków, gdyż część może jeszcze napłynąć pocztą. Agencja ma na to 30 dni.

Agencja zakończyła nabór wniosków w ubiegłym tygodniu. Odbywał się on w dwóch etapach. W pierwszym - można było ubiegać się o to pomoc w finansowaniu inwestycji związanych z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Takich wniosków Agencja otrzymała około 100 na kwotę 41 mln zł.

Na budowę biogazowani rolnik może otrzymać nawet 500 tys. zł, zaś na uruchomienie innych rodzajów działalności - do 100 tys. zł. Wsparcie wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku, gdy w gospodarstwie są straty spowodowane klęskami żywiołowymi, zostanie zwiększona do 80 proc.

Natomiast od 17 października rolnicy i ich współmałżonkowie mogli wnioskować o wsparcie na rozpoczęcie działalności innej niż rolnicza. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest ubezpieczenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Działanie to ma pomóc w powstawaniu nowych miejsc pracy poza rolnictwem i tym samym zwiększenie dochodów rodzin rolniczych.

Agencja może wspierać 400 różnych działalności. Np. mogą to być wszelkiego rodzaju usługi dla ludności jak np. handel, rzemiosło, roboty budowlane, turystyka, usługi transportowe, magazynowanie, przetwórstwo produktów rolnych czy prowadzenie przedszkola.

Był to już czwarty nabór wniosków na wsparcia działalności pozarolniczej. Wcześniej podobne wnioski można było złożyć - w 2008, 2009 i 2010 r. W sumie do Agencji wpłynęło ponad 16,7 tys. wniosków, na kwotę 1 mld 400 tys. zł.

Wojcieszak przypomniał, że w tym roku zmieniły się zasady przyznawania pomocy. Przede wszystkim został wprowadzony nowy system ustalania kolejności wypłaty środków, czyli ranking. Najszybciej dostaną pieniądze ci rolnicy, którzy mają niskie dochody, ich warunki gospodarowania są trudne, a gospodarstwo małe. Pierwszeństwo będą miały osoby z biednych gmin i te, które dotychczas nie korzystały z unijnego wsparcia.

Ranking wniosków w przypadku ubiegania się o dofinansowanie budowy biogazowni zostanie opublikowany w na stronie internetowej Agencji do 23 listopada, zaś dotyczący wsparcia innej działalności - do połowy grudnia br. - poinformował Wojcieszak.

Dotychczas ARiMR podpisała około 9,6 tys. umów na łączną kwotę 834,3 mln złotych.

Podobał się artykuł? Podziel się!