Do 6 sierpnia br. rolnicy złożyli 6.464 wniosków o przyznanie renty strukturalnej z nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013. Komisja Europejska zatwierdziła polski program 25 lipca. Agencja przyjmuje wnioski o renty strukturalne od 25 czerwca.

Jak poinformował Zbigniew Roragiewic z sekcji prasowej ARiMR, w tym roku Agencja może przyjąć jedynie 7,5 tys. wniosków o renty strukturalne.

Agencja ma 40 dni na rozpatrzenie wniosku od rolnika i wydanie postanowienia o spełnieniu warunków przez wnioskodawcę. Osoba, która otrzyma postanowienie, będzie musiała w ciągu pół roku zaprzestać działalności rolniczej i udokumentować zbycie gospodarstwa. Od tego momentu ARiMR ma 30 dni na wydanie decyzji przyznającej rentę strukturalną.

W obecnym okresie finansowym (2007-2013) renty przyznawane będą na nowych zasadach; świadczenia będą niższe niż poprzednim okresie finansowym (2004-2006), ponieważ - jak uzasadniał były minister rolnictwa Andrzej Lepper - "pieniędzy jest tyle, ile jest".

Podstawowa wysokość renty strukturalnej przyznawanej na nowych zasadach wynosić będzie 150 proc. najniższej emerytury (obecnie jest to ok. 900 zł).

Renta strukturalna przysługuje rolnikowi, który ukończył 55 lat oraz prowadził nieprzerwanie działalność rolniczą przez 10 lat i co najmniej przez 5 lat był ubezpieczony w KRUS.

Aby rolnik uzyskał rentę, jego gospodarstwo musi mieć co najmniej 1 ha ziemi w przypadku gospodarstw w woj. małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim, a 3 ha w pozostałych województwach.

Przejmujący gospodarstwo musi mieć mniej niż 40 lat - w przypadku następcy - albo mniej niż 50 lat w przypadku przejmującego na powiększenie gospodarstwa, a także musi posiadać kwalifikacje zawodowe uprawniające do prowadzenia działalności rolniczej.

Wysokość świadczenia może być zwiększona, jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim i małżonkowie spełniają warunki do przyznania renty. Wysokość renty strukturalnej będzie zwiększona o 15 proc. kwoty najniższej emerytury, jeżeli przekazane gospodarstwo ma powyżej 10 ha.

Komisja Europejska w trakcie rozpatrywania "polskiego" PROW zgłosiła uwagi do tego projektu. Ograniczyła prawo przekazania gospodarstwa tylko na działalność rolniczą. Dotychczas rolnik, który ubiegał się o rentę strukturalną, mógł przekazać ziemię na zalesianie lub na cele związane z ochroną przyrody.

W opinii ARiMR, takie ograniczenie nie stwarza większych problemów dla rolników, gdyż w latach 2004-2006 w zamian za rentę strukturalną rolnicy przekazali ok. 0,5 mln hektarów, w tym na cele ochrony przyrody i na zalesianie zaledwie 68 ha (dotyczyło to 8 rolników z województwa warmińsko-mazurskiego).

Jak poinformowała ARiMR, Agencja wypłaca już renty strukturalne ponad 50 tys. osobom, które uzyskały je w ramach PROW na lata 2004-2006.

Na lata 2007-2013 przewidziano na renty strukturalne ponad 2,18 mld euro (z czego 1,64 mld euro pochodzi z budżetu wspólnotowego, a ponad 0,5 mld euro z budżetu krajowego).

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!