W ramach zazielenienia rolnik będzie zobowiązany do:

- dywersyfikacji upraw,

- utrzymania trwałych użytków zielonych (TUZ),

- utrzymania obszarów proekologicznych (EFA ).

Dywersyfikacja dotyczy gospodarstw liczących powyżej 10 ha i polega na zróżnicowaniu upraw w ramach gospodarstwa.

Realizacja dywersyfikacji upraw będzie możliwa również poprzez praktyki równoważne w ramach:

- działania rolnośrodowiskowego PROW 2007–2013, poprzez Pakiet ochrona gleb i wód lub

- działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego PROW 2014–2020, poprzez Pakiet rolnictwo zrównoważone lub Pakiet ochrona gleb i wód.

Płatność za zazielenienie w sposób automatyczny będą otrzymywać rolnicy prowadzący produkcję rolniczą zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego – przepis ten ma zastosowanie jedynie do tej części obszaru gospodarstwa rolnego, która jest wykorzystywana do produkcji ekologicznej zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 – informuje MRiRW.

Podobał się artykuł? Podziel się!