Tradycyjnie największe zainteresowanie wsparciem z PROW 2007 - 2013 było w województwie wielkopolskim.

Sporo pieniędzy czeka jeszcze w tym roku na rolników, którzy chcą prowadzić w swoich gospodarstwach dodatkową działalność gospodarczą niezwiązaną z rolnictwem. W województwach: podkarpackim, małopolskim, lubelskim, łódzkim i świętokrzyskim do wykorzystania limitów tegorocznych środków jest jeszcze daleko. Natomiast w województwach dolnośląskim, śląskim i mazowieckim limity wsparcia wynikające ze złożonych w 2010 r. wniosków  o pomoc są wykorzystane od 96% do 113%.

W pozostałych ośmiu Oddziałach Regionalnych ARiMR przyjmowanie wniosków w tym roku  już się zakończyło. Wynika to z tego, że środki finansowe wynikające ze złożonych tam wniosków przekroczyły o 20% tegoroczne limity środków przyznane tym regionom.
Tegoroczny nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego PROW 2007-2013 rozpoczął się 24 sierpnia br.

Tegoroczna pula środków na wsparcie działalności nierolniczej wynosi 676,4 mln zł. Jest to kwota dwukrotnie wyższa od pierwotnie przewidzianej, a informację o jej powiększeniu minister Marek Sawicki przekazał podczas konferencji prasowej 20 sierpnia br. Dzięki tej decyzji wsparcie na prowadzenie dodatkowej pozarolniczej działalności, będzie mogło otrzymać około 7 tys. rolników oraz ich małżonków bądź domowników. Jest to mniej więcej tyle samo osób, ile w sumie złożyło wnioski o taką pomoc w naborach przeprowadzonych w 2008 i 2009 roku.

Pomoc z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" może wynieść do 100 tys. zł.. Otrzymane z ARiMR (w formie refundacji) pieniądze mogą pokryć do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na uruchamianie działalności niezwiązanej z rolnictwem. Pozostałą część kosztów  wnioskujący o wsparcie musi pokryć z własnych środków. (m)

Podobał się artykuł? Podziel się!