Najpierw, od 27 września do 14 października 2011, będą mogli składać wnioski wszyscy zainteresowani inwestowaniem w biogaz rolniczy lub energię elektryczną z biogazu rolniczego. Na realizację takiego przedsięwzięcia jedna osoba może otrzymać do 500 tysięcy złotych, ale dofinansowanie nie może przekroczyć 50 proc. inwestycji, a w przypadku rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe – 80 proc.

Od 17 października do 4 listopada będą natomiast przyjmowane wnioski od osób, które planują inne inwestycje, np. rozwój usług na rzecz rolnictwa i leśnictwa, sprzedaż hurtową i detaliczną, usługi budowlane i instalacyjne, turystyczne i agroturystyczne, transportowe i komunalne oraz doradcze, finansowe i informatyczne, a także rękodzielnictwa, przetwórstwo surowców rolnych i runa leśnego, magazynowanie lub przechowywanie towarów. Pełna lista działalności to ok. 400 pozycji.

Kwota pomocy nie może przekraczać 100 tys. zł dla jednego beneficjenta, ARiMR może dofinansować 50 proc. kosztów inwestycji, a w przypadku rolników poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych – 80 proc. Możliwe jest otrzymanie zaliczki w wysokości do 50 proc. wnioskowanej kwoty pomocy.

To działanie przeznaczone jest dla rolników, ich współmałżonków lub domowników ubezpieczonych w KRUS od co najmniej 12 miesięcy, planujących działalność inną niż rolnicza w celu osiągnięcia dodatkowych dochodów.

Zniesiono warunek, iż pomoc mogą otrzymać jedynie ci, którzy otrzymują już dopłaty bezpośrednie. Teraz takie wsparcie będzie mógł otrzymać także np. młody rolnik, który dopiero planuje przejęcie gospodarstwa lub niedawno je przejął, a także współmałżonek rolnika czy domownik, jeżeli wykaże, że wcześniej był ubezpieczony u rolnika, któremu przyznano dopłaty obszarowe.

Każdy wniosek będzie poddany ocenie punktowej. Najwyżej punktowane będą wnioski złożone przez rolników posiadających małe gospodarstwa leżące na terenach, gdzie występują niekorzystne warunki gospodarowania, tzw. obszary ONW. Preferowane też będą wnioski złożone przez rolników mieszkających w gminach o niskimi dochodzie podatkowym, a także tych osób, które nie korzystały wcześniej ze wsparcia z działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" czy "Modernizacja gospodarstw rolnych".

Dotychczas z tego działania podpisano 8,8 tys. umów o dofinansowaniu inwestycji na łączną kwotę 760,6 mln złotych, czyli wykorzystano około 55 proc. budżetu przeznaczonego na taką pomoc z PROW 2007 - 2013. 

Wsparcie otrzymają też osoby, które ubiegały się o nie w 2010 roku, pod warunkiem, że ich wnioski zostaną pozytywnie ocenione i spełniają kryteria do otrzymania takiego dofinansowania.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!