Europosłowie będą głosowali nad stanowiskiem negocjacyjnym w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej, które dotyczyć będzie m.in. możliwości przesuwania środków między filarami WPR - dopłatami rolnymi i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Chodzi m.in. o możliwość przesunięcia po 2013 r. do 25 proc. środków PROW na dopłaty rolne, na co przystali w lutym br. przywódcy UE. Przesunięcie to ma zrekompensować utratę m.in. w Polsce możliwości uzupełniania tych dopłat środkami krajowymi.

- Na 2013 rok rolnicy średnio otrzymują dopłaty w wysokości 240 euro (na hektar), z czego 210 euro pochodzi ze środków unijnych, a 30 euro - z krajowych - podał PAP eurodeputowany Jarosław Kalinowski (PSL). Od 2014 r. Polska nie będzie jednak mogła uzupełniać dopłat dla rolników środkami krajowymi. Kalinowski wskazał, że aby w 2014 roku utrzymać wysokość dopłat z 2013 r. bez krajowego dofinansowania, "musi być przesunięte 25 proc."środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), czyli z II filaru Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Przyznał, że gdyby przesunięto mniej niż 25 proc., dopłaty byłyby odpowiednio niższe od dotychczasowych.

Także lutowe wyliczenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w cenach bieżących) wskazują, że wysokość dopłat na poziomie ok. 240 euro na hektar będzie możliwa po przeniesieniu 25 proc. środków z II filara WPR.

Na lutowym szczycie budżetowym przywódcy uzgodnili, że kraje otrzymujące dopłaty na poziomie poniżej 90 proc. średniej UE, w tym Polska, będą mogły przesunąć na nie do 25 proc. środków z II filaru WPR. Pozostałe kraje mogą przesuwać na dopłaty do 15 proc. środków II filaru. Jednak te postanowienia musi jeszcze zatwierdzić Parlament Europejski.

Dziś w Strasburgu odbędzie się głosowanie plenarne stanowiska negocjacyjnego PE ws. reformy WPR, które dotyczyć będzie m.in. możliwości przesuwania środków między filarami. Zgodnie ze stanowiskiem proponowanym przez komisję rolną PE, 12 krajów, w tym Polska, będzie mogło przesuwać na dopłaty do 10 proc. środków PROW. Jak dotąd nikt nie zgłosił poprawki zwiększającej ten transfer do 25 proc.

- Nie została zgłoszona taka poprawka pod głosowanie plenarne - poinformowały wczoraj po południu PAP służby prasowe PE. Dodały, że jest tylko jedna poprawka: w ogóle likwidująca możliwość transferu środków z II filara WPR na dopłaty.