- Dlaczego w tym roku, jeszcze na podstawie starego PROW, otrzymałem w gospodarstwie ekologicznym gorsze warunki, niż są przewidziane w nowym PROW, który ma wejść w życie w przyszłym roku? - pyta czytelnik. - Jestem w tej grupie, która rozpoczyna w tym roku nowy program, na zasadach przejściowych. W rozporządzeniu do starego PROW degresywność jest krzywdząca względem nowego PROW. Proszę zatem o pytanie do ministerstwa rolnictwa, z czego to wynika.

I ministerstwo wyjaśnia:
„Odnosząc się do kwestii zastosowanego w roku 2014 mechanizmu degresywności i limitów powierzchniowych należy wyraźnie zaznaczyć, że rok ten należy potraktować jako przejściowy, bowiem nowe zobowiązania są podejmowane w tym roku na zasadach obowiązujących dla PROW 2007-2013 (z pewnymi zmianami, np. wspomniany powyżej mechanizm). Podejście zastosowane w roku 2014 nie spotkało się z akceptacją środowisk ekologicznych, o czym świadczyły liczne uwagi (również od organizacji reprezentujących rolników ekologicznych) jakie wpłynęły do Ministerstwa w ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu PROW na lata 2014-2020.

Dlatego też, wychodząc naprzeciw tym licznym uwagom, Ministerstwo podjęło decyzję o wprowadzeniu znaczących zmian w zakresie degresywności i limitów powierzchniowych upraw ekologicznych wspieranych w gospodarstwie, polegających na zwiększeniu do 150 ha limitu powierzchni wspieranej oraz zwiększeniu progów degresywności, zgodnie z poniższą propozycją, które będą obowiązywały od 2015 r.:
100 proc. stawki podstawowej - za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
50 proc. stawki podstawowej - za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
25 proc. stawki podstawowej - za powierzchnię powyżej 100 ha do 150 ha.

Powyższy zapis znalazł się w projekcie PROW na lata 2014-2020, który został przyjęty przez Radę Ministrów i przekazany Komisji Europejskiej.
Pragnę zwrócić uwagę, że proponowane zmiany są kompromisem pomiędzy warunkami obwiązującymi dla rolnictwa ekologicznego przed 2014 rokiem, oczekiwaniami rolników ekologicznych oraz realnymi możliwościami budżetowymi na lata 2014-2020.
Ponadto informuję, że w projekcie PROW na lata 2014-2020 znalazł się również zapis, iż beneficjenci, którzy rozpoczęli realizację programu rolnośrodowiskowego w roku 2014 r. w ramach PROW 2007-2013 w zakresie Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne (gdzie obowiązują ostrzejsze limity powierzchni i progi degresywności), będą mogli przejść w 2015 r. na zasady i warunki określone dla analogicznych pakietów w działaniu Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020."