Program, przekazany właśnie do konsultacji społecznych, nosi nazwę: „Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych”.

Projekt ma obowiązywać w latach 2013-18, jego budżet wynosi 300 mln zł.

Cele to wsparcie budownictwa energooszczędnego i uniknięcie emisji ok. 50 000 ton CO2 rocznie.

Spodziewane jest wybudowanie ok.16 tys. domów i mieszkań o wysokim standardzie energooszczędności, rozwój rynku technologii energooszczędnych w Polsce, zgromadzenie kompetencji potrzebnych do budowy budynków o niemal zerowym zużyciu energii od 2021.

Beneficjentami mogą być  osoby fizyczne budujące domy jednorodzinne i osoby fizyczne kupujące od deweloperów domy jednorodzinne i mieszkania w domach wielorodzinnych.

Korzyści dla gospodarstw domowych dadzą spadek kosztów eksploatacji i mniejszy koszt kredytu.

Planowana dopłata NFOŚiGW uzależniona będzie od osiągniętego wskaźnika zapotrzebowania budynku/mieszkania na energię użytkową do ogrzewania:

dla budynków jednorodzinnych

o NF40 – EUco* ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dopłata 20 000 zł brutto**

o NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dopłata 40 000 zł brutto

dla mieszkań w budynkach wielorodzinnych

o NF40 - EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dopłata 10 000 zł brutto

o NF15 - EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dopłata 15 000 zł brutto

*) EUco –energia użytkowa potrzebna do ogrzewania

**) brutto, gdyż dotacja stanowi przychód, który należy uwzględnić przy corocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie od opodatkowania nie leży w kompetencji NFOŚiGW.

Ponieważ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją centralną i nie posiada żadnych delegatur ani oddziałów regionalnych, w celu zapewnienia dostępności programu i obsługi korzystać musi z partnerów pośredniczących. Na bazie dobrych doświadczeń z wdrażania programu dopłat do kredytów na kolektory słoneczne, postanowiono skorzystać z pośrednictwa banków, które zgłoszą zainteresowanie wzięciem udziału w programie.

Banki partnerskie zostaną wyłonione w naborze ogłoszonym niezwłocznie po zatwierdzeniu programu przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW.

Proponowane dopłaty zamieszczamy poniżej.

Jak wynika z badań, zapotrzebowanie na te kredyty będzie duże.