Obecny potencjał produkcyjny energii z wiatru w Polsce oceniany jest na ok. 230 MW.

Bank liczy na to, że inwestycja ustanowi w Polsce obowiązujący standard z punktu widzenia oceny wpływu farm wiatrowych na środowisko naturalne i zasad informowania opinii o tego rodzaju projektach.

Planowaną inwestycję pod kątem oddziaływania na środowisko naturalne (m.in. życie ptaków i nietoperzy) badał niezależny, międzynarodowy konsultant pod kątem zgodności z unijnym programem Natura 2000.

Realizator projektu - firma Global Renewable Power International (Global RPI) - w okresie trzech lat został zobowiązany do przedstawiania władzom polskim raportu o wpływie turbin na środowisko (dwa razy w roku). Osobny, doroczny raport o wpływie turbin na życie ptactwa i o ewentualnych trudnościach technicznych odnotowanych przy realizacji projektu, ma otrzymywać EBOR.

W ramach Global RPI działają na równych prawach hiszpańska Minicentrales SA oraz austriacka Hydrocontracting GmbH. Obie firmy realizują projekty generowania energii z wody i wiatru m.in. w Chorwacji i Chile. Ich partnerem w Polsce jest firma developerska Windpol.

W 2020 roku 15 proc. zużywanej w Polsce energii będzie musiało pochodzić ze źródeł odnawialnych. Obecnie wykorzystanie źródeł odnawialnych (energii wiatrowej, słonecznej, wodnej, biomasy) wynosi w Polsce ok. 7 proc. Produkcja energii elektrycznej w 94 proc. opiera się na węglu.

Zdaniem specjalistów, w Polsce 2/3 terytorium ma dobre warunki naturalne do rozwoju elektrowni wiatrowych.

Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, na podstawie obserwacji prędkości wiatru (prowadzonych w latach 1971-2000), wydzieliło dwa rejony kraju, w których występują warunki do ekonomicznego wykorzystania potencjału wiatru.

Rejon pierwszy obejmuje województwa: zachodniopomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie. Do drugiego rejonu należą województwa: wielkopolskie, mazowieckie, łódzkie, kujawsko-pomorskie i część podkarpackiego.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!