Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich prowadzi monitoring realizacji ustawy o funduszu sołeckim.

Ustalono, że wydatki z funduszy sołeckich stanowią 0,1 proc. wszystkich wydatków jednostek samorządu terytorialnego, w gminach wiejskich - 04 proc, a miejsko-wiejskich 0,3 proc..

Z funduszu sołeckiego mogą być finansowane przedsięwzięcia będące zadaniami własnymi gminy, służące poprawie jakości życia mieszkańców oraz zgodne ze strategią rozwoju gminy. Istotną motywację dla wyodrębnienia funduszu sołeckiego w gminie stanowi możliwość odzyskania, w formie zwrotu z budżetu państwa, części wydatków poniesionych z funduszu. Najczęściej fundusz sołecki wyodrębniają mniej zamożne gminy, otrzymują zwrot 20 lub 30 proc. wydatków.

Samorządy przeznaczyły w latach 2010 i 2011 ponad 375 mln złotych na realizację przedsięwzięć, o których w sposób wiążący zdecydowali mieszkańcy. Rząd z budżetu państwa zwrócił gminom kwotę ponad 95 mln złotych. W 2011 roku oraz w 2012 roku wykonanych zostało 90 proc. przedsięwzięć zaplanowanych przez mieszkańców sołectw, co świadczy, iż mieszkańcy sołectw decydują o wydatkowaniu środków publicznych w sposób odpowiedzialny oraz możliwy do realizacji przez wspólnoty samorządowe – informuje SLLGO.

Podobał się artykuł? Podziel się!