Harmonogram obejmuje nabory od marca 2016 r. do kwietnia 2017 r. dotyczące rozwoju gospodarstw rolnych, wzmacniania przedsiębiorczości, rozwoju terytorialnego, transferu wiedzy i innowacji oraz wsparcia, jakości produkcji.

Harmonogram nie zawiera naboru dotyczącego sytuacji nadzwyczajnych skierowanego do spółek wodnych, gdyż w tym przypadku wymagane są uprzednie zmiany legislacyjne.

Przy działaniach uruchamianych przez samorządy wojewódzkie termin naboru jest momentem gotowości organów Państwa do ich uruchomienia. Samo faktyczne uruchomienie naborów będzie w gestii samorządów wojewódzkich.

Jak stwierdził minister Bogucki, dzięki harmonogramowi beneficjenci będą mogli przygotować się wcześniej do składania wniosków. Dotyczy to szczególnie naborów inwestycyjnych, przy których wymagane jest przedstawienie pozwoleń na budowę i pełnej dokumentacji technicznej. Podczas jesiennego naboru rolnicy skarżyli się, że nie znając wcześniej jego terminu nie zdołali skompletować tych dokumentów.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!