Pakiet tych propozycji składa się z trzech elementów uzupełniających:

● Wstępnej kontroli wniosków o wsparcie, która pozwoli rolnikom na dokonanie korekt wniosków w okresie do 35 dni po ostatecznym terminie złożenia, bez żadnych kar.

● Uproszczeniu systemu kar administracyjnych dla płatności bezpośrednich. Obecny system obliczania kar może prowadzić do nadmiernego karania. Różne kategorie kar mają zostać zastąpione przez prosty system. Nadmierne deklaracje do 3 proc. obszaru zadeklarowanego lub 2 hektarów nadal nie będą podlegać karze.

● Wprowadzenie systemu „żółtej kartki” dla sprawców pierwszego zawyżenia, gdy jest ono niewielkie (poniżej 10 procent ustalonego obszaru). Kara administracyjna dla nich zostałaby zredukowana o połowę. Rolnicy z „żółtą kartką” byliby zarejestrowani i podlegaliby kontroli w następnym roku.

Jak powiedział komisarz Phil Hogan, środki te mają dać jasny komunikat, że nie chodzi o złapanie rolników na nieprawidłowościach jak to było poprzednio, ale o odpowiednie wydanie publicznych pieniędzy. Prewencyjne kontrole wstępne, ”żółta kartka” i system uproszczonego karania powinny uczynić życie rolników łatwiejszym.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!