O odszkodowania nie starały się jedynie Malta, Cypr, Finlandia, Luksemburg i Litwa - informuje FAMMU-FAPA. Kwota przeznaczona na odszkodowania została podniesiona z planowanych 210 mln euro do 227 mln euro. Pierwotnie Polska wnioskowała do Komisji o kwotę około 81 mln euro, jednak po ponownym sprawdzeniu wniosków kwota ta została zmniejszona, a ostateczny wniosek złożony przez Agencję Rynku Rolnego dotyczył kwoty 46 mln euro.

Poszczególne kraje otrzymają następujące kwoty (w euro) z tytułu odszkodowań:
Austria 2 234 103
Belgia 3 605 563
Bułgaria 2 562 748
Czechy 261 935
Niemcy 16 003 721
Dania 858 423
Estonia 1 321
Grecja 7 788 420
Hiszpania 70 971 314
Francja 1 655 415
Węgry 1 515 586
Irlandia 13 159
Włochy 34 624 639
Łotwa 57 381
Holandia 27 180 632
Polska 46 395 480
Portugalia 5 243 752
Rumunia 3 745 035
Szwecja 112 872
Słowenia 192 675
Słowacja 536 107
Wielka Brytania 649 175
RAZEM 226 209 556

Podobał się artykuł? Podziel się!