Zapytaliśmy w ARiMR o wnioski wyciągnięte z przegranej przed WSA sprawy dotyczącej młodego rolnika z Dolnego Śląska. Pytanie brzmiało: „jakie wnioski wyciąga ARiMR z tej sytuacji. Czy wyciągnięto konsekwencje służbowe wobec osób, które wydały błędną decyzję?”

I – jak się okazuje – ARiMR nie wyciąga żadnych wniosków ani konsekwencji służbowych. Więcej – w ogóle nie zrozumiała, o co jest pytana. „Uprzejmie informujemy, że ze względu na ochronę prywatności naszego beneficjenta (ochronę jego danych osobowych) nie możemy udzielać żadnych informacji na jego temat” – odpisano.

Trochę łatwiejsze okazały się odpowiedzi na pozostałe pytania. Otóż zapytana o to, ile kosztowało to postępowanie, agencja odpowiada już prawie na temat – to znaczy jest w stanie określić koszt sądowy podany w wyroku sądowym. „WSA zasądził na rzecz strony kwotę 457,00 zł z tyt. kosztów sądowych” – wyjaśniono. Tyle tylko, że to można przeczytać w wyroku. Ale koszt postępowania to wszak nie tylko koszty sądowe. Na koszt postępowania składa się chociażby jeszcze opłata za funkcjonowanie instytucji i opłacenie urzędników, którzy swój  - finansowany przez podatnika – czas poświęcają na prowadzenie postępowania, kończącego się błędną decyzją.

Ale tego już agencja nie jest w stanie wyliczyć, nie analizuje w ten sposób swojego postępowania.

Może nie ma takiej potrzeby, skoro problem jest marginalny? Tak mogłoby wynikać z odpowiedzi na kolejne pytania: Ile spraw dotyczących zaskarżania decyzji trafia (w ostatnim okresie, za który agencja ma podsumowanie) do sądu? Ile z nich kończy się wyrokiem podtrzymującym decyzję ARiMR? – chcieliśmy wiedzieć. Odpowiedź jest budująca: „W sprawach dotyczących „Ułatwianie startu młodym rolnikom” w latach 2012 – 2013 ARiMR wydała 900 odmownych decyzji, z czego ze środka zaskarżenia decyzji do WSA skorzystano w 60 sprawach. W 99 proc. spraw WSA potwierdza słuszność stanowiska ARiMR”.

Z odpowiedzi na ostatnie zadane pytanie o to, ile kosztuje prowadzenie tych spraw, wynika, że koszt prowadzenia spraw sądowych ARiMR sprowadza do zwrotu kosztów sądowych: „Koszt postępowania - jeżeli skarga jest zasadna - waha się od 350 zł do 470 zł” - odpowiedziano.