Jak już informowaliśmy, w celu zbadania sposobu informowania o PROW przeprowadzono badanie. Opublikowany raport końcowy badania zawiera stwierdzenie dotyczące opracowania kompleksowego projektu promocji:

"Projekt powinien być opracowany przez IZ (Instytucję Zarządzającą) we współpracy z podmiotami zaangażowanymi w realizację Strategii komunikacji PROW 2014-2020, do końca 2017 roku. Kampania realizowana powinna być począwszy od 2018 roku. Pomiar efektów realizacji kampanii będzie można rozpocząć od początku 2019 roku."

Więcej: Co wiadomo i co mówić o PROW?

Badanie i jego końcowy wniosek kosztują: na zbadanie „doboru kanałów i narzędzi” do realizacji promocji PROW ministerstwo wydało 93 tys. zł , a za zalecone w tym badaniu „kompleksowe promowanie” w postaci 8 filmów zapłaci „do 300 tys. zł”. Poza tym przeprowadzi jeszcze „spotkania informacyjne (regionalne)” i „wykonana publikacje” – o których kosztach nie poinformowano. 400 tys. zł to i tak całkiem konkretna kwota.  Dotychczas w ramach PROW na „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych” wydano np. tylko 250 tys. zł – zrealizowano płatność dla jednego beneficjenta.

Oto całość informacji przekazanej przez ministerstwo:

Badanie ewaluacyjne pn. „Dobór kanałów i narzędzi do realizacji Działania 9 <Kompleksowy projekt promocji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014-2020)> Planu komunikacyjnego PROW 2014-2020 w ramach Planu działania KSOW na lata 2014-2020” przeprowadzone zostało w związku z zapisami „Strategii komunikacji PROW 2014-2020” zaakceptowanej przez Kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu w dniu 26 maja 2015 r.

Koszt przedmiotowego badania zgodnie z zawartą umową wyniósł 92 932,65 zł.

W oparciu o wyniki i rekomendacje z ww. badania, opracowana została przez pracowników MRiRW koncepcja „Kompleksowego projektu promocji PROW 2014-2020”, która aktualnie podlega opiniowaniu przez komórki organizacyjne MRiRW. Opracowana koncepcja „Kompleksowego projektu promocji PROW 2014-2020” zakłada wykonanie w 2018 r. na zlecenie MRiRW za kwotę nie przekraczającą 300 000 zł, 2 filmów reklamowych oraz 6 filmów reportażowych, które w ramach działań w 2018 r. będą m.in. przez podmioty zaangażowane w realizację Strategii (ARiMR, KOWR, samorządy województw) nieodpłatne zamieszczone w Internecie i wyświetlane podczas różnego rodzaju imprez o charakterze rolniczym, spotkań, konferencji, itp. Projekt zakłada poza tym w kolejnych latach przeprowadzenie spotkań informacyjnych (regionalnych) i wykonanie publikacji. Po uzgodnieniu projektu z komórkami organizacyjnymi MRiRW zostanie on przesłany do zaopiniowania przez podmioty zaangażowane w realizację Strategii tj. ARiMR, KOWR oraz samorządy województw.

Podobał się artykuł? Podziel się!