O płatność do surowca tytoniowego (płatność do tytoniu) może ubiegać się rolnik, który spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i w danym roku złożył wniosek o przyznanie tej płatności. Ponadto, rolnik ten musi zawrzeć, w terminie do dnia 14 marca roku zbioru, umowę na uprawę tytoniu z pierwszym przetwórcą surowca tytoniowego wpisanym do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego lub umowę kontraktacji w ramach umowy na uprawę tytoniu zawartej przez grupę producentów tytoniu z pierwszym przetwórcą surowca tytoniowego wpisanym do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego.


Wysokość środków finansowych przeznaczonych na płatność do tytoniu wynosi:
- na realizację płatności do odmian tytoniu typu Virginia - 76 258 453,12 zł ;
- na realizację płatności do odmian tytoniu typu Burley - 34 554 611,57 zł;
- na realizację płatności do odmian tytoni ciemnych - 8 340 768,31 zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!