Klub PiS zgłosił do planu budżetu pięć poprawek. Zakładają one zwiększenie wydatków na IORiN, spółki wodne, melioracje, dopłaty do paliwa, ODR:

- zwiększenie wydatków o kwotę 21.500 tys. zł w części 85 - Budżety wojewodów ogółem, rozdział 01032 - Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, z przeznaczeniem na wojewódzkie Inspekcje Ochrony Roślin i Nasiennictwa w podziale na województwa. Jako źródło finansowania powyższych wydatków Komisja wskazuje odpowiednie zmniejszenie środków zaplanowanych w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 - Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich;

- zwiększenie wydatków o kwotę 18.000 tys. zł. w części 85 – Budżety wojewodów ogółem, rozdział 01009, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla spółek wodnych w podziale na województwa. Jako źródło finansowania powyższych wydatków Komisja wskazuje odpowiednie zmniejszenie środków zaplanowanych w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 - Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich;

- zwiększenie wydatków o kwotę 120.000 tys. zł. w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 7 – Dopłaty do paliwa rolniczego. Jako źródło finansowania powyższych wydatków Komisja wskazuje odpowiednie zmniejszenie środków zaplanowanych w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa, rozdz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem;

- zwiększenie wydatków o kwotę 30.000 tys. zł. w części 85 – Budżety wojewodów ogółem, dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, z przeznaczeniem na wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego w podziale na województwa. Jako źródło finansowania powyższych wydatków Komisja wskazuje odpowiednie zmniejszenie środków zaplanowanych w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 - Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Upoważniono posła Henryka Kowalczyka (PiS) do zaprezentowania powyższego stanowiska na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.

Podobał się artykuł? Podziel się!