Podczas dyskusji w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zastępca dyrektora Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego NIK Waldemar Wojnicz powiedział, że poziom wykorzystania środków w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poszczególnych działań był istotnie zróżnicowany:
- W przypadku trzech działań, pomimo naboru wniosków nie dokonano dotychczas żadnych płatności. Niski poziom płatności w zakresie od 0,1 do 3,2% limitu odnotowano w przypadku sześciu działań. W czterech z nich działaniach było do spowodowane uzyskaniem akredytacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ich obsługę dopiero pod koniec 2009 roku. Czynniki te, jak też wskazywane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi opóźnienia w składaniu wniosków o płatność przez beneficjentów, ze względu na długotrwałe procedury zamówień publicznych oraz nieuznawanie niektórych kosztów za kwalifikowane, spowodowały niewykonanie planowanych wydatków na kwotę około 700.000 tys. zł.
Jak wynika z dalszej wypowiedzi, system finansowania programów współfinansowanych przez UE jest nieprzejrzysty:
- Chciałbym również zwrócić uwagę Wysokiej Komisji na fakt, że pomimo zasadniczych zmian w nowej ustawie o finansach publicznych dotyczących zasad uruchomiania środków na realizację programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, środki te nie były ujmowane w planach finansowych agencji rolniczych. W 2010 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, poza planem finansowym na zadania z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej wydatkowała kwotę 19.500.000 tys. zł, a Agencja Rynku Rolnego wydatkowała kwotę 1.100.000 tys. zł. Nieujmowanie owych środków w planach finansowych agencji rolniczych czyni je niepełnymi i nieprzejrzystymi. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, na co zwracano już uwagę w latach poprzednich, celowe byłoby uwzględnianie w planach finansowych rolniczych agencji płatniczych tych kwot.


Poseł Stanisław Stec (SLD) podsumował: - Wydatki z tytułu Wspólnej Polityki Rolnej w 2010 roku zostały zrealizowane w 85%, w tym z budżetu środków krajowych w 100%, a z budżetu środków unijnych w 81%. Dlaczego nie zostało zrealizowane założenie w zakresie wydatkowania środków unijnych? (...) Bez środków unijnych nie jest odzwierciedlony faktyczny wkład agencji w program rolny, w program pomocy rolnikom.