Wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke podczas sejmowej debaty nad nowelizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za dyskusyjną uznał sprawę zwiększenia limitu paliwa przypadającego na ha.

- Dla ciekawości powiem, że Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach stwierdził w wyniku swoich badań, że zużycie to powinno być na poziomie 120 l na 1 ha użytków rolnych. Natomiast Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach przeprowadził badania i dla poziomu o przeciętnej intensywności agrotechniki oszacowano średnie zużycie paliwa na poziomie 87,8 l na 1 ha użytków rolnych. Następnie Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w wyniku swoich badań stwierdza, że jest to 88,1 l paliwa na 1 ha użytków rolnych. Również na podstawie danych pozyskanych z gospodarstw współpracujących z IUNG – dotyczy to 50 gospodarstw – wykazano zwrot na poziomie 115 l na 1 ha użytków rolnych. To są dane, które są danymi oficjalnymi, wynikającymi z badań i ekspertyz, które zostały zlecone przez ministerstwo rolnictwa.

Aktualnie przyjmuje się zwrot w wysokości uwzględniającej zużycie 86 litrów na ha. "Kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (0,95 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym" - informuje Ministerstwo Rolnictwa.

Podobał się artykuł? Podziel się!