Ledwie rząd przyjął projekt PROW 2014-2020 i skierował go do Komisji Europejskiej, a już zapowiedziano informowanie rolników o programie:
- Aby dobrze i sprawnie wykorzystać zaplanowane wsparcie finansowe konieczna jest wiedza o tym, jak należy się o nie ubiegać - stwierdził minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, co odnotowało jego biuro prasowe. „Minister Sawicki polecił Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji przeprowadzenie w tym zakresie szerokiej kampanii informacyjnej. W każdej gminie będą zorganizowane spotkania potencjalnych beneficjentów: rolników, przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego o zaplanowanych działaniach i zasadach przyznawania pomocy finansowej. Spotkania te mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu" - poinformowano w pierwszych dniach maja.

Chcieliśmy wiedzieć, z jakich pieniędzy zostanie pokryty koszt tych spotkań i ile wyniesie.
Ale odpowiedzi nie ma. „Jest to poważne zadanie organizacyjne, dlatego też w Agencji trwają obecnie intensywne prace nad stroną organizacyjno - techniczną zadania i harmonogramem szkoleń. Działania informacyjno - promocyjne mogą być, między innymi, finansowane w ramach środków pomocy technicznej. W kwocie, która została zarezerwowana w projekcie PROW 2014-2020 na Pomoc Techniczną, mieszczą się między innymi wydatki na działalność informacyjno - promocyjną. Beneficjentem Pomocy Technicznej jest między innymi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa" - poinformowano tylko.

Dopytywaliśmy o kwotę, jaką wyda ARiMR na szkolenia i czy na pewno koszt zostanie pokryty ze środków pochodzących z nieprzyjętego jeszcze PROW 2014-2020. „Na obecnym etapie przygotowań MRiRW nie może jeszcze podać tej kwoty. Szacunki w tej sprawie może przeprowadzić Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która, zgodnie z decyzją ministra Sawickiego, będzie realizowała w zakresie PROW 2014 - 2020 kampanię informacyjną w każdej gminie" - odpowiada MRiRW.

Na „Pomoc techniczną" w PROW 2014-2020 przeznaczono 208 283 391 euro. Program nie jest jeszcze zatwierdzony. Nie są znane szczegóły dotyczące wdrażania i warunków pomocy, która będzie dostępna w nowym PROW. Niewiele konkretów można więc przekazać rolnikom, traktując informację jako pewną i mogącą być bez wątpienia przydatną do zastosowania w praktyce.