Czy rolnik ma prawo się mylić? Tak. W przypadku nieprawidłowego złożenia wniosku o dopłaty ponosi konsekwencje swojego błędu – nie otrzyma dopłat.

A jaka rola pozostaje ARiMR? Otóż okazuje się, że nie ma ona większych obowiązków dotyczących uzupełniania wniosków niepełnych.

Pisaliśmy o sprawie Marcina Bustowskiego, któremu agencja błędnie wprowadziła wniosek do systemu jako kompletny – choć wezwanie go do poprawek odpowiednio wcześnie pozwoliłoby mu uzupełnić wniosek w terminie. W rezultacie wniosek został odrzucony.

Mamy dalszy ciąg wyjaśnień agencji w tej sprawie. ARiMR przekonuje, że nie popełniła błędu – jej pracownik wezwał rolnika do uzupełnienia wniosku, ale zrobił to ustnie. Problem jest zresztą badany i agencja nie wyklucza wyciągnięcia konsekwencji od swojego pracownika.

Agencja nie ma możliwości sprawdzenia wszystkich dokumentów podczas ich przyjmowania i wysłania wezwań w terminie umożliwiającym uzupełnienie braków do 9 czerwca – podaje ARiMR, wskazując na obowiązki beneficjenta.

A co na to zainteresowany?

- Przepisy jasno regulują kwestie uzupełnień braków formalnych wniosków i to obowiązkiem organu (Kierownika Biura) tj. ARiMR było wysłanie wezwania w trybie art 64 par 2 KPA do uzupełnienia braków formalnych – mówi Marcin Bustowski. – Oświadczam, że ARiMR w latach poprzednich stosował uzupełnianie braków formalnych i wzywał rolników po 9 czerwca, łamiąc przepisy, na które się teraz powołuje. Jest to wynik mszczenia się na mojej osobie, albowiem ujawniam nieprawidłowości w funkcjonowaniu ARiMR. Brak wysłania wezwania do mnie w sposób umożliwiający mi uzupełnienie braku formalnego stanowi podstawowe naruszenie zasad praworządności określone w art 7 Konstytucji. ARiMR rozmydla temat, albowiem fakt uzupełnienia braku bez wezwania w taki sposób, aby beneficjent mógł uzupełnić braki do 09.06.2014 roku jest z winy ARiMR. Ponad 15300 wniosków ARiMR skierował do Rolników o uzupełnienie braków, ale kiedy? Po terminie 09.06.2014 roku, marnotrawiąc środki publiczne, bo zgodnie z tym, co piszą, rolników będą sankcjonować za swoją niekompetencje? A gdzie była informacja o nowych zasadach? W latach poprzednich mogli łamać prawo z naruszeniem przepisów Komisji Europejskiej i stosować odstępstwa? Ciekawe, jak teraz uzupełnią wnioski, na wezwania które wystosowali po dacie 09.06.2014 roku z przekroczeniem uprawnień. A więc co się zmieniło w stosunku do lat poprzednich?