W przypadku zmiany wydatków inwestycyjnych, mieszczącej się w zaplanowanej w biznesplanie strukturze produkcji, jak również wyliczonej nadwyżce bezpośredniej i ustalonej wielkości ekonomicznej gospodarstw - ESU - zgoda dyrektora regionalnego ARiMR nie jest wymagana.

Jednak w momencie, kiedy wnioskodawca chciałby zamiast podanej pierwotnie w biznesplanie maszyny kupić inną maszynę powinien skontaktować się z regionalnym oddziałem ARiMR i uaktualnić zapisy w tabeli - planowane inwestycje -. Taka aktualizacja powinna zostać dokonana przed realizacją inwestycji. Oczywiste jest również, że zakupienie innej maszyny musi mieć uzasadnienie, które wynika z powierzchni gospodarstwa oraz kierunku produkcji rolnej prowadzonej przez beneficjenta.

W przypadku jeśli zmiana inwestycji wynika ze zmian w rodzaju uprawianych roślin lub zmian w powierzchniach ich uprawy więcej niż o 30 proc., wówczas wnioskodawca musi wystąpić do regionalnego dyrektora ARiMR z wnioskiem o wyrażenie za zmianę założeń biznesplanu.Do wspomnianego wniosku należy dołączyć zmieniony biznesplan, aktualną strukturę produkcji oraz aktualny sposób wydatkowania (min. 52,5 tys. zł) premii na inwestycję. Z takim wnioskiem występują osoba w momencie, gdy posiada już wydaną decyzję o przyznaniu pomocy oraz kiedy zaistnieją przesłanki do takiej zmiany - informuje ministerstwo. Na realizację inwestycji beneficjent ma trzy lata od przyznania pomocy.

Podobał się artykuł? Podziel się!