„W ostatnim czasie do mojego biura poselskiego docierają liczne sygnały osób związanych z rolnictwem, zaniepokojonych biernością rządu w sprawie poprawy opłacalności produkcji rolnej małych i średnich gospodarstw rolnych, a w szczególności opłacalności żywca (wieprzowego, wołowego, drobiowego) – stwierdził poseł Kazimierz Moskal w interpelacji. - Problem dotyczy również produkcji roślinnej i specjalistycznej, zwłaszcza skupu owoców miękkich i produkcji rolniczej. Ponadto zdarzają się sytuacje, że producenci produkcji rolnej, sprzedając swoje produkty, na uregulowanie zapłaty czekają nawet 2-3 tygodnie. W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

1. Czy ministerstwo bierze pod uwagę zmianę regulacji prawnych w celu poprawy opłacalności produkcji rolnej małych i średnich gospodarstw rolnych?

2. Jakie działania podejmuje ministerstwo, aby zapobiegać skutkom niekorzystnej sytuacji rolników?

3. Czy rolnicy mogą liczyć na jakąkolwiek pomoc ze strony rządu?”

Wiceminister Tadeusz Nalewajk zgodził się, że dochód gospodarstw zmienia się: „Dynamiczna sytuacja na rynku rolnym – zwłaszcza w obszarze popytu zarówno krajowego, jak i światowego na surowce rolne oraz poziom cen tych surowców – wpływa na zmiany w dochodowości produkcji rolnej”. Co do dalszych stwierdzeń i sugestii miał już inne zdanie.

Drożeją zboża – co jest korzystne dla ich producentów, ale niekorzystne dla hodowców zwierząt. Wysokości zbiorów owoców warunkują ich okresowy spadek cen. Z kolei ziemniaki potaniały w całej UE z powodu wysokich plonów oraz spadku popytu. Te realia dotykają jednakowo dużych i małych producentów. Muszą oni też uwzględniać możliwości płatnicze konsumentów. Na poziom dochodów ma też wpływ koszt produkcji. „Problemy małych i średnich gospodarstw towarowych, które w ostatnich latach obserwowano, zwłaszcza w okresach nadprodukcji surowców rolnych, są od dłuższego czasu w obszarze szczególnego zainteresowania ministra rolnictwa i rozwoju wsi z uwagi m.in. na prowadzoną politykę popierania funkcjonowania na polskiej wsi mniejszych towarowych gospodarstw rodzinnych – zapewnił Nalewajk. - Minister rolnictwa i rozwoju wsi podejmuje działania wprowadzające rozwiązania systemowe. Wiele działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) jest kierowanych do małych i średnich gospodarstw rolnych. Należy do nich m.in. wprowadzenie udogodnień w zakresie wymagań weterynaryjnych czy sanitarnych związanych z bezpośrednim wprowadzaniem na rynek wytworzonych w gospodarstwie produktów rolnych lub produktów przetworzonych”.