Rolnicy pytają, czasami bardzo szczegółowo. Otrzymaliśmy taką długą listę pytań.

 

„Proszę o informację:

1.       Rolnicy beneficjenci roku 2014 mogą przejść na nowy program rolnośrodowiskowo-klimatyczny i realizować go wg nowych zasad jeszcze przez 4 lata.

2.       Zniesiono wszystkie projektowane praktyki równoważne za wyjątkiem rolnictwo zrównoważone w programie rolnośrodowiskowo –klimatycznym dla dywersyfikacji. Zatem ani rolnictwo zrównoważone z programu rolnośrodowiskowego (2017-2013) ani międzyplony w zakresie pakietu 8 w ramach PROW 2007-2013 lub pakietu ochrona gleb i wód w ramach PROW 2014-2020 nie równoważą dywersyfikacji.

3.       Rolnik,  beneficjent Pakietu Rolnictwo zrównoważone PROW 2007-2013, chcąc uzyskać płatność za zazielenienie musi mieć tyle  roślin na gruntach ornych w roku składania wniosku ile wynika dla niego z obowiązku dywersyfikacji.

4.       Beneficjent Pakietu 8 może zrezygnować bądź dostosować do nowych wymogów pakietu Ochrona gleb i wód z PROW 2014-2020. Dostosowanie obejmie: Międzyplon mieszanka z 3 roślin, nie może być z samych zbóż, wysiany do 15 września. Ilość obsianych hektarów międzyplonem w latach może różnić się tylko + 15% lub - 15% ilości ha obsianej międzyplonem w roku 2015.

5.       Pakiet Rolnictwo Zrównoważone w nowym PROW 2014-2020 będzie miał szereg nowych wymogów: analiza gleby poszerzona o zawartość próchnicy (badanie początek i koniec programu); minimum w roku 4 uprawy w tym największa  nie więcej niż 75% a najmniejsza nie mniej niż 10%, zbóż nie więcej niż 65% w ciągu roku przy czym do zbóż wlicza się sorgo i kukurydzę. Ponadto dla każdej działki  rolnej w ciągu 5 lat 3 grupy roślin (czyli tak jak było) oraz dwie z następujących praktyk: nawożenie obornikiem, przyoranie słomy, międzyplon. Przy czym międzyplon raz jako obowiązkowy z tych dodatkowych praktyk, musi być wysiany do 15.09 i utrzymany do końca lutego. Pakiet rolnictwo zrównoważone może realizować rolnik, który ma gospodarstwo minimum 3 ha. Pytania do pkt 2 - skoro pakiety nie równoważą dywersyfikacji to co to oznacza dla rolnika, który chce realizować te pakiety?