Podczas dyskusji w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad nowelizacją ustawy o płatnościach bezpośrednich posłowie pytali o zmiany w mechanizmie modulacji, jakie będą w płatnościach za 2013 r..

- W uzasadnieniu, czytamy m. in., że ten mechanizm dostosowania polega na zmniejszeniu każdej kwoty płatności powyżej 300 tys. euro o 4 proc.  – powiedział poseł Henryk Kowalczyk (PiS). - Ale też chyba należy napisać – czy trzeba było napisać w uzasadnieniu – o funkcjonującej modulacji powyżej 5 tys. euro. Proszę o wyjaśnienie, czy tamta modulacja została zapomniana, czy jest przedłużana. I jaka będzie obowiązywać w tej sytuacji.

Odpowiedziała dyrektor departamentu w MRiRW Joanna Czapla.

- Jeśli chodzi o modulację, to przepisy wspólnotowe działają wprost – i my tutaj nie wprowadzamy żadnych nowych przepisów w tym zakresie - stwierdziła. - Jeśli chodzi o pytanie pana posła – pan poseł miał zapewne na myśli dostosowanie płatności krajowych, czyli zmniejszanie płatności krajowych w związku z tym, że osiągniemy stuprocentowy poziom płatności. Mamy dokładnie te same zasady; będą mogły obowiązywać te same zasady, co w 2012 r. Niemniej jednak chciałam zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o tę podstawową, unijną modulację, to właśnie projekt rozporządzenia wspólnotowego, który zmienił rozporządzenie 73, zwalnia nowe państwa członkowskie ze stosowania podstawowej modulacji w wysokości 10 proc.

Oznacza to korzystne zmiany dla rolników otrzymujących powyżej 5 tys. euro, ale mniej niż 300 tys.:

- Rolnicy w starych państwach członkowskich mają redukowane płatności bezpośrednie, unijne – powyżej 5 tys. euro i zwiększane o 4 proc., jeśli kwota uzyskiwanych płatności rocznych przekracza 300 tys. euro – powiedziała Joanna Czapla. - W naszym przypadku, jeśli chodzi o płatności unijne, zostaje tylko ta część dodatkowa, czyli redukcji będzie podlegać tylko część płatności unijnych, otrzymywanych przez rolnika – tych powyżej 300 tys. euro. Natomiast nie będą objęci modulacją podstawową rolnicy, którzy otrzymują powyżej 5 tys. euro – w wysokości 10 proc. redukcji. Tak, że to rozporządzenie wspólnotowe jest korzystne dla nowych państw członkowskich.