Jutro ma zostać opublikowane przyjęte we wtorek 4 listopada rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wprowadzające pomoc dla producentów cebuli, jabłek i kapusty.

Pomoc ta będzie udzielana w ramach de minimis, stawka pomocy wynosi 450 zł na ha prowadzonych w 2014 r. upraw cebuli lub kapusty i 800 zł na ha owocujących w 2014 r. sadów jabłoniowych.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni prowadzonych w 2014 upraw lub powierzchni owocujących sadów.

Wniosek trzeba będzie złożyć do 14 listopada na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

Pomoc nie przysługuje do powierzchni objętej operacją, z tytułu której rolnikowi udzielono wsparcia ze środków UE w ramach realizacji rozporządzeń 932 i 1031 (chodzi o pomoc z sierpnia i września).

Jak podano w uzasadnieniu rozporządzenia, zbiory owoców będą nieznacznie wyższe niż w roku ubiegłym, a o ponad 43 proc. od średnich rocznych zbiorów w okresie 2006-2010.

„Szacuje się, że zbiory jabłek w  2014 r. wyniosą ok. 3,2 mln ton i będą o 2,8% wyższe od rekordowych zbiorów w 2013 r. i o  blisko 50% wyższe od średniej z lat 2006-2010. Ponadto zbiory głównych gatunków warzyw  gruntowych będą wyższe o 8,2% od produkcji poprzedniego roku i wyniosą przeszło 4,3 mln ton. Produkcja kapusty wyniesie blisko 1,1 mln ton, tj. o 8,4% więcej niż w roku ubiegłym. Produkcja cebuli wyniesie ok. 587 tys. ton i będzie o 6,5% wyższa od produkcji ubiegłorocznej” - podano.

Embargo rosyjskie spowodowało nadpodaż na rynku: „Ze względu na zwiększoną podaż w stosunku do przewidywanego popytu wystąpi  problem z zagospodarowaniem (sprzedażą) wytworzonych produktów, co w konsekwencji  będzie przyczyniać się do dalszego spadku cen. Najbardziej dotkliwe dla Polski jest wprowadzenie zakazu eksportu tych owoców i warzyw, których Rosja była głównym  odbiorcą.”

Stąd właśnie potrzeba uruchomienia pomocy dla producentów.

Częściowo udzieliła jej Komisja Europejska, ale nie uwzględniono wszystkich producentów – w szczególności cebuli i kapusty pekińskiej. Dodatkowo producenci nie skorzystali z oferowanej pomocy unijnej, uznając, że „wsparcie nie jest z ich punktu widzenia wystarczająco interesujące i w konsekwencji zaniechali udziału.”