"Jaki procent rolników skorzystał ze środków PROW 2007-2013? Czy jest prawdą, że 20 proc. środków trafiło do mniej niż 1 proc. firm?" – zapytaliśmy w MRiRW.

„Według stanu na 31 marca 2014 r. płatności w ramach PROW 2007-2013 otrzymało 1 122 999 beneficjentów” – odpowiedziało ministerstwo.

I ani słowa o tym, ilu beneficjentów otrzymało płatności z kilku umów.

„Czy ministerstwo nie ma takich danych, o które pytam? Czy jest badane, ilu beneficjentów zawarło kilka umów?” – dopytywaliśmy. Ale pytanie okazało się za trudne. Po trzech tygodniach mamy odpowiedź znów nie na swoje pytanie (publikujemy ją poniżej, bo może jednak kogoś zainteresuje).

Pozostaje odnotować, że MRiRW i ARiMR nie analizują, ilu beneficjentów zawiera kilka umów w ramach PROW. To ważna informacja, także w kontekście przyjmowanych właśnie przepisów: projekt nowego PROW w ramach „Modernizacji”  „za niekwalifikowalny uznaje zakup rzeczy tego samego rodzaju, jak rzecz dofinansowana w ramach PROW 2007-2013”.

Wcześniej, planując zmiany w rozporządzeniu dotyczącym „Modernizacji”, ministerstwo wycofało się z zamiaru przyznawania dodatkowych punktów wnioskodawcom, którzy nie uzyskali jeszcze wsparcia w ramach tego działania, informując, że KE nie zgodziła się na przewidywane preferencje w naborze.

RPO zwrócił ponadto uwagę, że brak jest podstaw do różnicowania w rozporządzeniach kręgu podmiotów  uprawnionych do korzystania z poszczególnych form pomocy finansowej, co powinien uwzględniać nowy PROW.

Trzeba więc wątpić, czy pieniądze z nowego PROW trafią równomiernie do rolników – a nawet, czy taki zamiar dzielenia dostępnych środków rzeczywiście ktoś ma.

Teraz nadesłana przez ministerstwo informacja o działaniu adresowanym nie do rolników, a do przedsiębiorstw:

„Biorąc pod uwagę, że pytanie Pani Redaktor dotyczyło przede wszystkim firm, które uzyskały pomoc w ramach PROW 2007-2013,uprzejmie informuję, że ARiMR poddała analizie działanie 123 „Zwiększanie podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, w ramach którego pomoc uzyskało najwięcej firm (przedsiębiorstw).