Cele rozwoju wsi, zaplanowane do realizacji do 2020 roku, są ambitne:

- wskaźnik ubóstwa na obszarach wiejskich ma spaść z 26 do 18 proc.

- wzrost zatrudnienia do 60 z 50,4 proc.

- wzrost liczby miejsc w przedszkolach z 43 do 65 proc.

- podniesienie wartości wyników końcowych egzaminów ze szkół podstawowych z 0,866 do 0,95

- zachowanie w dobrej kulturze rolnej 14 mln ha UR

- obniżenie do 10 proc. emisji gazów cieplarnianych

- zwiększenie wydatków na badania naukowe i rozwój.

Instrumenty, jakie mają służyć realizacji tych celów to:

- dopłaty bezpośrednie

- PROW

- programy operacyjne

- dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i klęskowych

- dopłaty do składek ubezpieczeniowych.

Mamy 23,5 mld euro na dopłaty bezpośrednie, PROW to 8,6 mld euro.

To budżet na 6 lat. W 2014 płatności ONW są już wypłacane z nowych środków PROW - mówiła Aleksandra Szelągowska.

A jakie środki są na ten rok? Na płatności w 2015 r. jest 17,5 mld zł;  Owoce i warzywa 723 mln zł; Interwencje rynkowe 455,2 mln zł; Inne programy operacyjne i pożyczka z BGK 304 mln zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!