Jak się okazuje, oszacowanie skutków planowanej reformy WPR dla gospodarstw nie jest sprawą prostą.

W Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej swoje przewidywania tego dotyczące zaprezentowali  prof. dr hab. Edward Majewski i dr Adam Wąs. Dotyczą one kilku możliwych scenariuszy, z których żaden nie jest idealny i ostateczny.

- Jesteśmy na etapie modelowania – mówi prof. Majewski. - Potem przyjdzie czas na agregowanie wyników. Nie sposób mnożyć warianty.

- Naszym poprzednikom było łatwiej wypowiadać się, bo w ekonomii nie odgrywał takiej roli czynnik polityczny – mówił z kolei dyrektor IERiGŻ prof. Andrzej Kowalski.

A jaka jest konkluzja przewidywań?

- Najkorzystniejszy ze względu na poziom dochodu gospodarstw rolniczych jest scenariusz kontynuacji obecnej WPR – podsumował prace dr Adam Wąs. – Scenariusz z „zazielenieniem” powoduje natomiast zmniejszenie dochodów gospodarstw, w szczególności scenariusz traktujący zboża jako jedną uprawę. Jednak taniej wychodzi dostosowanie się do wymogów „zazielenienia” niż rezygnacja z jednej trzeciej dopłat.

Jak wynika z tych przewidywań, większe szkody odnotowałyby zwłaszcza gospodarstwa mające dobre gleby.

Podobał się artykuł? Podziel się!