Wnioski można składać od 15 marca do 15 maja. Będą przyjmowane jeszcze do 11 czerwca, ale po 15 maja za każdy roboczy dzień opóźnienia należność będzie pomniejszona o 1 proc.

Wspólny wniosek składa się w przypadku ubiegania się o płatności: w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za 2012 r., pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i  innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatność ONW) oraz o przyznanie płatności z "Programu rolnośrodowiskowego" w ramach PROW 2007-2013.

Wniosek można złożyć przez Internet – ale wtedy trzeba mieć specjalny login i kod dostępu do systemu informatycznego, o które trzeba wystąpić do właściwego biura powiatowego Agencji.

Wsparcie bezpośrednie

W 2012 roku rolnicy mogą ubiegać się o następujące rodzaje płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego:

* jednolitą płatność obszarową (JPO);

* uzupełniające płatności obszarowe (UPO):

      - do grupy upraw podstawowych,

      - do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją,

      - do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce);

* płatności uzupełniające:

    - dla producentów surowca tytoniowego - płatność niezwiązana do tytoniu,

    - w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego - płatność niezwiązana do skrobi;

* specjalną płatność obszarową do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych;

* wsparcie specjalne - płatność do krów;

* wsparcie specjalne - płatność do owiec;

* wsparcie specjalne do surowca tytoniowego - płatność do tytoniu;

*  płatność cukrową;

* oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów);

*  oddzielną płatności z tytułu owoców miękkich.

Nowe są w 2012 roku:

I. płatność do surowca tytoniowego (płatność do tytoniu). Tą płatnością objęte będą grupy odmian tytoniu typu Virginia i Burley, a także odmiany tytoni ciemnych, pod warunkiem, że uprawiane będą w wyznaczonych rejonach.