Oto jak podczas posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyliczyła je posłom wiceminister rolnictwa Zofia Szalczyk:

- Jak szacuje się na rok 2013, płatności wyniosą: koperta SAPS – 2.760.810 tys. euro, na wsparcie specjalne przewidujemy 106 mln euro a na płatności nazywane przejściowym wsparciem krajowym jako maksymalne możliwe środki – 480 mln euro. Łącznie, tak jak mówiłam będzie to 3520 mln zł… przepraszam, euro. Za rok 2012…

Przewodniczący poseł Krzysztof Jurgiel (PiS) oponował:

- To niemożliwe, jeszcze raz – 2700+100=2800, 2800+500 to będzie 3300.

Podsekretarz stanu MRiRW Zofia Szalczyk dodała:

- Jest jeszcze płatność cukrowa – 159 mln euro, płatność do pomidorów – 6700 tys. euro, płatność do owoców miękkich 11 mln euro. Nieco skracałam tę moją wypowiedź. Łączna płatność w 2012 roku, ze wszystkich tych schematów, to 3485 mln zł… przepraszam euro… 446, 440 tys. zł.

Jak z tego wynika, łącznie na wszystkie płatności w 2012 r. przeznaczono 3485 mln euro, natomiast w 2013 będzie to 3520 mln euro.

Podobał się artykuł? Podziel się!