W ramach PROW 2007-2013 uruchomiono dwa działania z osi pierwszej nakierowanej na wsparcie rolnictwa ekologicznego t.j.: „uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” oraz „działania informacyjne i promocyjne”.

W ramach działania: „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” refundowane są koszty stałe związane z uczestnictwem w wybranym systemie jakości żywności. Dopuszcza się wsparcie dla następujących systemów: system Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych, Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności, produkcja ekologiczna oraz produkcja integrowana. W ramach działania można zwracać producentowi rolnemu (rolnikowi) „koszty stałe” związane z funkcjonowaniem w ramach systemu. Jako koszty stałe mogą być zakwalifikowane trzy rodzaje kosztów: koszty poniesione na wprowadzenie wspieranego systemu jakości żywności, roczna składka za udział w tym systemie, koszty związane z wydatkami na wymagane kontrole sprawdzenia zgodności z wymaganiami systemu.

W ramach działania wsparcie przysługuje wyłącznie producentom rolnym wytwarzającym produkty rolne przeznaczone do spożycia. Odchodzi się zatem od wspierania producentów rolnych, którzy nie wytwarzają produktów w celu wprowadzenia ich do obrotu. W przypadku rolnictwa ekologicznego maksymalne wsparcie zostało określone na poziomie 996 zł rocznie dla producenta. Przewidywany budżet działania w ramach PROW 2007 – 2013 wynosi 80 mln euro.

Na „działania informacyjne i promocyjne” mogą uzyskać wsparcie grupy producentów.

Podobał się artykuł? Podziel się!