Do tej pory limity pieniędzy przyznawanych w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" równał się iloczynowi 29 zł z liczbą mieszkańców. Nie było jednak określone jaki jest limit wypłat środków dla LGD. Nowe rozporządzenie ma na celu wprowadzenie takiej samej sumy wypłat w okresie realizacji PROW. 

Mianowicie żadna LGD nie może, przez okres trwania PROW, otrzymać większej sumy niż określony wyżej limit. Na straży tego zapisu ma stać zarówno agencja płatnicza, jak i podmiot przyznający pomoc w ramach tego działania.W tym wypadku samorząd województwa musi nadzorować jaka kwota może zostać przyznana danej LGD, by nie naruszyć powyższej reguły.

Druga, bardzo istotna zamian, pozwoli LGD składać wnioski o płatność nie tylko bezpośrednio, jak było to do tej pory, lecz także za pośrednictwem poczty. Będzie to na pewno duże udogodnienie dla LGD. 

Podobał się artykuł? Podziel się!