Takie prawo już obowiązywało. Było przyjęte jeszcze przez poprzedni parlament. Teraz zostało dostosowane do rozporządzenia Komisji Europejskiej, które weszło w życie później niż wcześniejsze krajowe przepisy. Zmiana ustawy o środkach pochodzących z funduszy rolnych UE jest „czystą kosmetyką”.

Wykazy, które będą publikowane na stronie internetowej mają zawierać imię i nazwisko lub nazwę beneficjenta, nazwę gminy, w której beneficjent mieszka, lub ma siedzibę, wraz z oznaczeniem kodu pocztowego lub jego części umożliwiającej identyfikację gminy, oraz kwotę otrzymanych płatności w danym roku budżetowym. Publikowany będzie także numer identyfikacji podatkowej beneficjenta, numer PESEL lub numer Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, tzw. REGON.

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi i minister właściwy do spraw rynków rolnych jest odpowiedzialny za podanie informacji do publicznej wiadomości.

Wykaz beneficjentów jest publikowany na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw rynków rolnych.

Poza przyjęciem wyżej wymienionych poprawek ustawowych, w Sejmie było gorąco, gdyż posłowie dopytywali Rząd, kiedy rolnicy otrzymają pieniądze z PROW 2007 – 2013.

Michał Szczerba z PO poinformował, że zgodnie z deklaracją Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przewiduje się, że do końca 2009 r. proces akredytacji zostanie zakończony dla wszystkich działań PROW na lata 2007–2013.

Wojciech Pomajda, Lewica była zaniepokojona sytuacją w ARiMR. Na dzień dzisiejszy stan mamy taki, że rolnicy mogą korzystać tylko z tych działań, które są kontynuacją, a były realizowane w latach 2004–2006 – powiedział poseł. Rolnicy nie mogą się ubiegać o środki z tych działań, gdyż agencja, nadal nie uzyskała pełnej akredytacji. Stąd nasze zaniepokojenie. Słyszeliśmy bowiem, nawet ostatnio na posiedzeniu komisji rolnictwa, że niektóre z tych działań będą uruchomione dopiero w połowie 2009 r. – dodał Pomajda.

Natomiast Jacek Bogucki z Pis, zauważył, że ustawa o informowaniu o wypłatach dla rolników jest częściowo martwa. Nadal brakuje uruchomienia niektórych rodzajów działań w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, a jeśli chodzi o ubiegłoroczny nabór, rolnicy nadal czekają na realizację tego naboru, na wypłatę środków, czekają nawet na podpisanie umów już prawie rok – powiedział poseł. Dodał, że tak dłużej być nie powinno. Bogucki zapytał ministra rolnictwa, kiedy środki finansowe z PROW trafią do rolników, kiedy trafią do samorządów? Cała polska wieś czeka na taką informację – kontynuował Bogucki.

Także Stanisław Stec z Lewicy był głęboko zaniepokojony brakiem realizacji program rozwoju obszarów wiejskich. Także dopytywał, czy jeszcze w tym roku rolnicy otrzymają dofinansowanie z tytułu modernizacji gospodarstw rolnych na podstawie wniosków złożonych w roku ubiegłym? Czy przedsiębiorcy, którzy złożyli wnioski, mogą liczyć na program związany z przetwórstwem i w związku z tym podpisać w tym roku umowy ? – kontynuował.

Kazimierz Plocke, wiceminister rolnictwa, poinformował, że w piątek 10 października br, komisja akredytacyjna podejmie ostateczną decyzję o udzieleniu dla 10 działań z PROW ostatecznej akredytacji. Przypomniał, że dotyczyć to będzie modernizacji gospodarstw rolnych, pomocy technicznej, zalesiania, grup producenckich, obszarów o niekorzystnych warunkach do produkcji rolniczej, programów rolno-środowiskowych, różnicowania działalności – młody rolnik, wartość dodana i renty strukturalne.

Kiedy otrzymają środki finansowe samorządy terytorialne? Plocke powiedział, że będzie to trzeci kwartał przyszłego roku.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!