Ministerstwo Rolnictwa informuje o decyzji w sprawie rekompensat dla producentów owoców i warzyw:

„Unijne fundusze, w wysokości 125 mln euro, mają być przeznaczone na przeprowadzenie działań w zakresie wycofania z rynku części zbiorów owoców i warzyw łatwopsujacych się gatunków, których nie można długo przechowywać po zbiorach, a żaden alternatywny do rosyjskiego rynek zbytu nie jest dostępny. Komisja określiła, że pomoc będzie dotyczyć m.in. takich produktów jak: pomidory, marchew, kapusta, papryka, kalafiory, ogórki i korniszony, pieczarki, jabłka, gruszki, owoce czerwone (np.: truskawki, maliny, wiśnie, porzeczka), winogrona deserowe i kiwi. Tak szeroki wachlarz produktów objętych wsparciem ma zapobiec nadmiernemu spadkowi cen tych produktów.

Ogłoszone dziś nadzwyczajne środki wycofania z rynku, mają być ukierunkowane w szczególności na bezpłatną dystrybucję ww. owoców i warzyw do organizacji humanitarnych i pomocowych oraz innych instytucji społecznych, jak również uwzględniać odszkodowania za przeprowadzanie przez producentów „niezbierania” lub „zielonych zbiorów”. Komisja Europejska zadeklarowała, że pomoc finansowa obejmie wycofania z rynku produktów producentów, niezależnie czy są oni członkami grup i organizacji producentów owoców i warzyw, czy producentami indywidualnymi.

Ponadto poinformowano, że stosowne przepisy zostaną przyjęte przez Komisję Europejską prawdopodobnie na początku września, ale ww. mechanizm będzie obowiązywał od dziś tj. od dnia 18 sierpnia 2014r. Innymi słowy, wolumen produktów objętych instrumentami wspierania rynku od dzisiaj będzie objęty pomocą, z zastrzeżeniem że zostanie objęty niezbędnymi kontrolami.

Komisja Europejska zapowiedziała, że środki te będą obowiązywać do końca listopada.

Natomiast sytuacja rynkowa dla wszystkich pozostałych produktów objętych rosyjskim embargiem zostanie omówiona na kolejnym spotkaniu Komisji Europejskiej, państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego, które  ma się odbyć w Brukseli w najbliższy piątek.”

Kwota dostępna na rekompensaty nie jest podzielona na kraje.

Polski eksport do Rosji w 2013 r. wart  był 1,25 mld euro. Jak wyliczano, po wprowadzeniu embarga, z tego zostanie w kraju  80 proc. - 841 mln euro (embargo nie dotyczy wszystkich towarów). Wartość całego unijnego eksportu na rynek rosyjski w 2013 roku to 11,3 mld euro, a wartość towarów objętych embargo to kwota 5,25 mld euro.

Podobał się artykuł? Podziel się!