Trafili na nią wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach naborów przeprowadzonych w 2011 r. lub 2012 r. lub 2013 r., zawierające zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość limitu wojewódzkiego na dzień 23.07.2014 r. i którym nie odmówiono przyznania pomocy przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego tj. 04.09.2014 r. Wnioskodawcy ci ponadto uaktualnili wnioski.

Tym razem lista jest ogólnokrajowa - pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez Agencję dla całego kraju.

Pomoc ma przysługiwać – po pozytywnej weryfikacji – tym, których nazwiska na liście ustalającej kolejność przysługiwania pomocy zaznaczono kolorem zielonym. To wnioski o przyznanie pomocy, których zapotrzebowanie nie przekracza wysokości dostępnych śródków finansowych przewidzianych na realizację operacji w ramach przedmiotowego działania.

W przypadku pozostałych wnioskodawców, znajdujących się na "białej części" listy, pomoc na realizację operacji będzie mogła być przyznana pod warunkiem, że wnioski te zostaną pozytywnie zweryfikowane oraz operacje zajmujące wyższą pozycję na liście rankingowej nie wyczerpią dostępnego limitu finansowego – informuje ARiMR i dodaje: „Liczba wniosków objętych wsparciem jest zmienna. Zmiany w liczbie wniosków, które są objęte finansowaniem (wnioski zaznaczone kolorem zielonym), wynikają z konieczności aktualizacji wysokości środków pozostałych do zakontraktowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi MRiRW stosowany jest zmienny kurs euro. Na skutek aktualizacji kursu euro, kwota środków dostępnych na zawieranie umów może ulec zmniejszeniu, bądź zwiększeniu, co wpływa na liczbę wniosków objętych finansowaniem. Z tego też względu (wahania kursowe) bieżąca liczba wniosków znajdujących się na "zielonych polach" listy, pomijając naturalną zmianę kolejności i liczby wniosków na liście, wynikającą z postępującego procesu ich obsługi, ulega zmianom – umocnienie się złotego w stosunku do euro skutkuje zmniejszeniem liczby wniosków na "zielonych polach", osłabienie natomiast powoduje zwiększenie liczby tychże wniosków.”

W zielonej części listy jest obecnie 5961 nazwisk, cała lista ma 11209 pozycji.

Podobał się artykuł? Podziel się!