Tylko do dzisiaj można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie, wsparcie ONW i płatności rolnośrodowiskowe za 2012 r.

Osoby, które nie złożyły wniosków w podstawowym terminie, czyli do 15 maja, mogą to zrobić jeszcze do 11 czerwca, ale w takim przypadku przysługujące im płatności będą obniżone o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. O wszystkie płatności można się ubiegać, wypełniając wspólny wniosek. W przypadku, gdy rolnik stwierdzi, że pomylił się przy wypełnianiu wniosku lub chce go uzupełnić, ma prawo poprawić go. Jeżeli złożył korektę wniosku w ARiMR do 31 maja 2012 r. wówczas może liczyć na otrzymanie dopłat w pełnej wysokości. Jeżeli poprawiony wniosek dostarczy do Agencji po tym terminie, ale nie później niż do 11 czerwca, wtedy należne dopłaty będą obniżone o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2012 rok można złożyć także za pośrednictwem Internetu lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową - wtedy o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania widniejąca na stemplu.

Do 5 czerwca swoje wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło blisko 1,4 mln rolników. Wśród nich ok. 726 tys. wnioskodawców ubiega się o przyznanie wsparcia ONW. Natomiast o płatności rolnośrodowiskowe wystąpiło dotychczas 113717 rolników, spośród nich 28028 wnioskodawców robi to po raz pierwszy, a 85689 występuje o kolejną płatność w ramach tego programu.

Podobał się artykuł? Podziel się!