W podlaskim OR w Białymstoku oraz w mazowieckim OR w Warszawie w sobotę zostały przekroczone limity koperty finansowej. W związku z tym 12 listopada br. (poniedziałek) jest ostatnim dniem składania wniosków w tych województwach.

Sobota była natomiast ostatnim dniem przyjmowania wniosków w 8 województwach: lubuskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, opolskim, kujawsko-pomorskim i dolnośląskim.

Koperty finansowe na poszczególne województwa są zróżnicowane.

Lp.

Oddział Regionalny

Liczba złożonych wniosków

Kwota
wnioskowana [zł]

Wykorzystanie limitu

1

dolnośląski

550

          94 047 134,00   

158,83%

2

kujawsko - pomorski

1 336

        173 814 029,00   

165,61%

3

lubelski

804

          86 747 949,00   

56,50%