W dziewięciu Oddziałach Regionalnych ARiMR: dolnośląskim, lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim w dalszym ciągu przyjmowane są wnioski od rolników na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PROW 2007-2013. W tych regionach wykorzystanie limitu środków na 2008 r., wynikające ze złożonych przez rolników wniosków o wsparcie na rozwój działalności nierolniczej na terenach wiejskich, wynosi od 24,09% w woj. łódzkim do 98,22% w woj. dolnośląskim.

Pozostałe siedem Oddziałów Regionalnych ARiMR: kujawsko-pomorski, lubuski, podlaski, pomorski, warmińsko-mazurski, wielkopolski i zachodniopomorski zakończyło w piątek - 6 czerwca przyjmowanie wniosków od rolników na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, wdrażane w ramach PROW 2007-2013. W tych regionach złożone w czwartek - 5 czerwca wnioski wyczerpały w ponad 120% wojewódzkie limity środków przewidziane w 2008 roku.

Każdy Oddział Regionalny ARiMR przyjmuje wnioski przez następny dzień roboczy po dniu, w którym złożone wnioski wyczerpią w co najmniej 120% limit środków przewidziany dla danego województwa.

Rolnik, jego współmałżonek lub domownik może otrzymać wsparcie na rozwój działalności pozarolniczej na terenach wiejskich w wysokości do 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2007-2013. ARiMR może przeznaczyć w 2008 r. 229 mln zł (równowartość 63,6 mln euro) na udzielenie wsparcia rolnikom rozwijającym działalność pozarolniczą na obszarach wiejskich.

Wnioski na to działanie będą przyjmowane także w następnych latach. W PROW 2007-2013 przewidziano na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” ponad 345 mln euro.

 

Źródło: ARiMR

Podobał się artykuł? Podziel się!