Rolnicy, którzy złożą zmiany do wniosku o płatności bezpośrednie za 2008 r. w tym terminie, mogą liczyć na otrzymanie dopłat obszarowych w pełnej wysokości.

Dopuszczalne jest również złożenie zmiany do wniosku do 9 czerwca br., jednak zmiana ta spowoduje zmniejszenie o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia kwoty płatności odnoszącej się do powierzchni działek, dla których dokonano zmian lub powierzchni działek dodanych. Jeżeli przed ww. terminami ARiMR poinformowała rolnika o stwierdzonych nieprawidłowościach we wniosku lub jeśli powiadomiła rolnika o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu i jeśli ta kontrola ujawni nieprawidłowości, zmiany do wniosku nie będą uwzględnione w odniesieniu do działek rolnych, w przypadku których stwierdzono nieprawidłowości.

Źródło: ARiMR

Podobał się artykuł? Podziel się!