To tylko projekty stosownych rozporządzeń – podkreśla ministerstwo. Zakładają one określenie stawek płatności na maksymalnym dopuszczalnym poziomie.

Ostateczne wysokości stawek będą jednak znane po zakończeniu procesu legislacyjnego, tj. po opublikowaniu rozporządzeń.

Dla porównania - JPO za 2011 rok to 710,57 zł na ha. 

– Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) – 731,72 PLN/ha;

– uzupełniająca płatność podstawowa - do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin – 211,80 PLN/ha;

– płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) – 1 276,38 PLN/ha;

– płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) – 307 PLN/ha;

– płatność uzupełniająca do skrobi (płatność niezwiązana z produkcją) – 502,60 PLN/tonę;

– płatność uzupełniająca do tytoniu (płatność niezwiązana z produkcją) – 5,86 PLN/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia oraz 4,10 PLN/kg tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia;

– oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – 162,10 PLN/tonę;

– oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich – 2 785,45 PLN/ha;

– płatność cukrowa – 52,44 PLN/tonę;

– płatność do krów – 584,79 PLN/szt.;

– płatność do owiec – 123,11 PLN/szt.;

– specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych – 591,41 PLN/ha.

Podobał się artykuł? Podziel się!