Ogólna wartość planowanych inwestycji dofinansowanych z funduszy europejskich wyniesie ok. 30 mln zł. Oprócz rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnych wsparcie otrzymają m.in. instalacje przydomowych oczyszczalni ścieków. Powstaną one przede wszystkim tam, gdzie budowa stałej sieci odprowadzającej nieczystości jest niemożliwa.

Jak wyjaśnił wójt gminy Nowy Korczyn (powiat buski) Paweł Zagaja, za ponad 2,5 mln zł gmina wybuduje 118 przydomowych oczyszczalni ścieków w pięciu miejscowościach w zachodniej części gminy. W przypadku Nowego Korczyna dofinansowanie z PROW wyniesie 1,5 mln zł. Resztę dołoży gmina oraz jej mieszkańcy. - Nie możemy pozwolić sobie na budowę kanalizacji w tych miejscowościach, dlatego zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie - powiedział Zagaja. Pieniądze trafią do 14 gmin z powiatów: buskiego, włoszczowskiego, kazimierskiego, pińczowskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i sandomierskiego.

Według marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa potrzeby inwestycyjne świętokrzyskich gmin w zakresie gospodarki wodno-ściekowej są "gigantyczne". - Pod kątem przyszłej perspektywy budżetowej przeprowadziliśmy ankiety w gminach, z których wynika, że wartość oczekiwanych inwestycji w tym podstawowym działaniu przekroczyła 700 mln zł - powiedział.

Do tej pory w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014 województwo świętokrzyskie podpisało 1740 umów o dofinansowanie na ponad 385 mln zł. Z tej puli 191 mln zł przeznaczono na dofinansowanie projektów z zakresu działania na rzecz "podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej", w tym gospodarki wodno-ściekowej.

Marszałek województwa nie wyklucza możliwości ogłoszenia jeszcze w tym roku kolejnego konkursu na dofinansowanie projektów w tej kategorii.

Podobał się artykuł? Podziel się!