Wzrost zatrudnienia oraz podniesienie poziomu wykształcenia to podstawowe cele programu. Aby je zrealizować potrzebna jest tak zwana inicjatywa oddolna.

Piotr Stronkowski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – „Chodzi o to, aby na obszarach wiejskich, tam gdzie są największe problemy, żeby ludzie, którzy tam mieszkają integrowali się razem, żeby pobudzać społeczności lokalne, żeby pobudzać zakładanie organizacji pozarządowych.”

To mieszkańcy danego terenu muszą zdecydować, na co chcą przeznaczyć środki? Programy rozwojowe mogą tworzyć szkoły, urzędy lub grupy lokalne. Na jeden projekt przysługuje dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł. A na szczególne względy mogą liczyć programy realizowane jednocześnie przez kilka instytucji. O pieniądze już można występować.

Piotr Stronkowski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – „Te działania są zarządzane na poziomie regionalnym i tutaj jest różnie w różnych województwach. Są to najczęściej Urzędy Marszałkowskie lub wojewódzkie Urzędy Pracy.”

W programie Kapitał Ludzki na lata 2007-13 jest do rozdysponowania 11,5 mld euro.

Źródło: Dorota Florczyk/Agrobiznes

Podobał się artykuł? Podziel się!