Niewywiązanie się przez rolnika z obowiązków wynikających z praktyk zazielenienia będzie skutkować nałożeniem kary administracyjnej.

Jak informuje MRiRW, kara będzie polegać na zmniejszeniu kwoty otrzymanych w danym roku płatności bezpośrednich. Przez dwa pierwsze lata wdrażania zazielenienia (2015 r. i 2016 r.) kary te nie będą wykraczać poza kwotę otrzymanej płatności za zazielenienie i, w zależności od stopnia stwierdzonej niezgodności, obejmować będą część lub całość płatności za zazielenienie.

Natomiast w kolejnych latach kary będą mogły nawet przewyższać otrzymaną kwotę zazielenienia (w 2017 r. o maksymalnie 20 proc., a od 2018 r. o maksymalnie 25 proc.), co oznacza, że w niektórych przypadkach kara za nieprzestrzeganie praktyk zazielenienia spowoduje także częściowe zmniejszenie innych płatności.

Ministerstwo szacuje, że stawka płatności za zazielenienie wyniesie ok. 74 EUR/ha.

Podobał się artykuł? Podziel się!