Z największym zainteresowaniem spotkało się to działanie w województwach zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. Rolnicy złożyli tam po blisko 1300 wniosków.

Płatności do gruntów rolnych otrzymuje w Polsce blisko 1,5 mln rolników. Ci rolnicy muszą spełniać szereg wymagań, w tym zasady wzajemnej zgodności, cross-compliance. Z pomocy Agencji skorzystało na razie 0,4 proc. rolników.

ARiMR może zrefundować rolnikowi i właścicielowi lasu do 80 proc. kosztów kwalifikowanych przypadających na usługę doradczą. Udzielone wsparcie nie może być jednak wyższe niż równowartość 1500 euro na gospodarstwo do 2013 r.

W 2009 r. właściciele lasów złożyli 99 wniosków o dofinansowanie płatnych usług doradczych, z tego 91 w woj. pomorskim. Ubiegają się oni łącznie o dofinansowanie kwotą 164,2 tys. zł.

Procedura przyznawania pomocy z tego działania obejmuje dwa etapy. Najpierw zainteresowany składa lub wysyła wniosek o przyznanie pomocy do biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawca otrzyma z Agencji decyzję pozytywną, dopiero wtedy może w tym samym biurze złożyć wniosek o płatność w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna.

Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie pomocy powinien zawrzeć umowę na świadczenie usług doradczych z uprawnionym podmiotem doradczym. Takie uprawnienie posiadają:
a. jednostki doradztwa rolniczego (ODR);
b. izby rolnicze;
c. podmioty, które uzyskały akredytację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Spośród 8056 rolników, którzy w 2009 r. złożyli wnioski o przyznanie pomocy z tego działania, ponad 40 proc. ubiega się o dofinansowanie usług doradczych związanych z przestrzeganiem dobrej kultury rolnej zgodnej z wymogami ochrony środowiska, a blisko 30 proc. chce korzystać z płatnego doradztwa w zakresie dobrostanu zwierząt.

źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!