Pakietów jest dużo i każdy może znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Większość pakietów, które w poprzednich latach były zarezerwowane dla rolników gospodarujących na określonym terenie, w tym roku jest ogólnodostępna. A wiele z nich można nawet łączyć i realizować na tym samym obszarze. Rolnik, który zdecyduje się na realizację planu rolnośrodowiskowego, musi przestrzegać określonych zasad przez 5 lat.

Cele szczegółowe takiego programu to:

• promocja systemów produkcji rolniczej prowadzonych w sposób zgodny z wymogami naturalnego środowiska (przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód, erozji gleb);

• ochrona i kształtowanie krajobrazu oraz ochrona siedlisk gatunków dzikiej flory i fauny zagrożonych wyginięciem;

• ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich;

• poprawa stanu świadomości ekologicznej wśród społeczności wiejskiej.

Szacuje się, że w latach 2008-2013 z programów rolnośrodowiskowych skorzysta 200 tys. rolników. A zostanie nimi objętych 10 proc. użytków rolnych, czyli 1,5-1,8 mln hektarów.

Nowością, w porównaniu do minionych lat jest pakiet: Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie.

Rolnicy mogą zdecydować się na jeden z następujących wariantów:

 • produkcja towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych (570 zł/ha)
 • produkcja nasienna towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych (800 zł/ha) I produkcja nasienna na zlecenie banku genów (4700 zł/ha)
 • sady tradycyjne (2100 zł/ha) Jednak z tego pakietu prawdopodobnie będzie można korzystać znacznie później niż z pozostałych.

W ramach pozostałych pakietów programów rolnośrodowiskowych można otrzymać następujące kwoty:

Rolnictwo zrównoważone:

 • zrównoważony system gospodarowania -360 zł/ha  Rolnictwo ekologiczne
 • uprawy rolnicze z certyfikatem zgodności - 790 zł/ha
 • uprawy rolnicze (w okresie przestawiania) -800 zł/ha
 • uprawy rolnicze (z certyfikatem) - 750 zł/ha
 • trwałe użytki zielone (w okresie przestawiania) - 330 zł/ha
 • trwałe użytki zielone (z certyfikatem) - 260 zł/ha
 • uprawy warzywne - (w okresie przestawiania) - 1540 zł/ha
 • uprawy warzywne z certyfikatem - 1300 zł/ha
 • uprawy zielarskie (w okresie przestawiania) -1150 zł/ha
 • uprawy zielarskie z certyfikatem - 1050 zł/ha
 • uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania) - 1800 zł/ha
 • uprawy sadownicze i jagodowe z certyfikatem - 1540 zł/ha.