Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi omówiła dziś stan prac nad realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z uwzględnieniem uwag do projektu przekazanego do Komisji Europejskiej.

Projekt PROW 2014-2020  został 15 kwietnia przyjęty przez Radę Ministrów i tego samego dnia skierowany do Komisji Europejskiej, która ma 3 miesiące na przedłożenie swoich uwag.

Jak stwierdziła wiceminister rolnictwa Zofia Szalczyk, w najbliższych dniach Polska otrzyma uwagi Komisji Europejskiej do przedstawionego jej projektu.

Do dziś jeszcze jednak one nie wpłynęły.

Dotąd znane są tylko oceny cząstkowe. Jak zapowiedziała wiceminister, KE zwróciła uwagę na konieczność przedstawienia wyjaśnienia, jak jest realizowany w poszczególnych działaniach PROW priorytet innowacyjności. Podkreślano też konieczność położenia nacisku na aspekty związane ze zmianami klimatu i ociepleniem i wykazanie ich w każdym działaniu.

Równocześnie z projektem PROW jest przygotowywany projekt ustawy o wprowadzeniu tego programu – jest on na ukończeniu, ale ministerstwo czeka najpierw na uwagi KE do projektu PROW.

- Jesteśmy w przededniu kolejnego etapu prac: udzielenia odpowiedzi na oczekiwania KE w zakresie tego programu – posumowała wiceminister.

Podobał się artykuł? Podziel się!